Uyarı

Birincisini düzenlediğimiz KENTFOR (KENTLEŞME FORUMU), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi temasıyla, ülkemizin güzide turizm kentlerinden biri olan Alanya’da, Hacettepe Üniversitesi’nin katkıları ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 14-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Forum, Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi konusunda bilgilerini paylaşmak üzere akademisyenleri, bürokratları, yerel yönetici ve siyasetçileri ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, konu üzerinde çalışmaları ve projeleri olan özel firmaların temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Forumda gündeme alınacak konular aşağıda belirtilmiştir. Gönderilecek bildirilerin/poster bildirilerinin odak konularının bu konular dâhilinde olması beklenirken, katı bir sınırlama söz konusu değildir.

KONULAR

Sürdürülebilir Kentleşme

Kent Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Politikaları

Yerel Yönetimler ve Çevre

Yerel Yönetişim

Çevre Yönetiminde Kamu-Özel İşbirliği

İlgili Aktörlerarası Koordinasyon

İklim Değişikliği ve Kamu Yönetimi

Gürültü Kirliliği Yönetimi

Temiz Su Yönetimi

Katı-Sıvı Atık Yönetimi

Çevre Yönetimi-Yerel Yönetimler En İyi Örnekler